Уважаеми Господине/ Госпожо,

Джонсън & Джонсън България ЕООД (Джонсън & Джонсън) е българско фармацевтично дружество, което е част от международната група Джонсън & Джонсън, занимаваща се с разработването на иновативни медицински продукти и решения в областта на здравеопазването. Джонсън & Джонсън е посветен на защитата на личните данни, които обработваме. Свързваме се с Вас, за да ви информираме как обработваме личните Ви данни.

Бихме искали любезно да Ви информираме, че сме получили личните ви данни от базата данни на професиите в здравеопазването поддържана от IQVIA. Вашите данни, които получихме от базата данни на IQVIA, са: име и фамилия, пол, титла, специализация, наименование на работното място/лечебно заведение, адрес на работното място/лечебното заведение.

На база законните ни интереси, ние ще използваме личната Ви информация за управление на взаимоотношението ни с Вас в съответствие с нашето Уведомление за поверителност, по-долу. Също така може да използваме личната Ви информация за събиране на статистически данни. Личната Ви информация ще бъде споделена с наши филиали, доставчици на услуги и други трети страни, както е описано в Уведомлението ни за поверителност. Личната Ви информация ще бъде прехвърляна в страни извън Вашата страна по местоживеене, включително САЩ, което може да предвижда различни правила за защита на данните от тези във Вашата страна.

По всяко време имате право да поискате достъп до коригиране или заличаване на личните Ви данни, или ограничаване на обработката, а също така имате право да прехвърляте личните данни в обхвата на съответното законодателство за защита на личните данни. Същевременно, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, касаещи Вас за целите на профилиране. Ако упражните правото да възразите срещу обработването на лични данни, Вашите лични данни няма да бъдат обработвани по-нататък за тази цел.

Ако желаете да упражните Вашето право, моля изпратете съответното искане по пощата на адреса на Джонсън & Джонсън (гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4, етаж 1) или по електронен път на имейл janssenbulgaria@its.jnj.com.

Подробна информация за обработването на личните Ви данни може да се намери в приложеното Уведомление за поверителност.

С уважение,

Джонсън & Джонсън България ЕООД

Уведомление за поверителност

За да следваме нашия законен интерес да участваме с Вас в различни бизнес дейности, като научни изследвания и развитие, медицинско образование и научна комуникация, продажби и маркетинг, Джонсън & Джонсън България ЕООД получава Вашата лична информация от компания за предоставяне на данни, като например IQVIA. Това включва информация като контактни данни, образование, академични и професионални данни. Докато изграждаме нашите отношения с Вас, може да ни бъде предоставена повече лична информация за Вас от Вас или да бъде генерирана по време на нашите лични взаимодействия с Вас. Също така бихме могли да събираме Вашата лична информация с помощта на технологии за проследяване, като бисквитки и пиксели за проследяване на имейли, когато използвате нашите онлайн услуги. Бихме могли да получаваме Ваша лична информация и от професионални доставчици на данни като Veeva Link и други трети източници, включително, но не само, медицински и академични уебсайтове, услуги за онлайн реклами, социални медийни платформи, като например LinkedIn.

Комбинираме и анализираме данните, за да съставим профил за Вас, който да насочва по-добре нашите взаимодействия с Вас и да Ви предоставим персонализирана информация, която е най-подходяща за Вашите интереси и нужди. Например, Вашият профил ни помага да подготвим по-добре срещите и взаимодействията с Вас, да персонализираме маркетинговите комуникации в съответствие с Вашите дейности и интереси и да оценим Вашата пригодност за потенциални сътрудничества и ангажименти. В случай че предоставяте услуги на нас, такъв профил също ни помага да оценим правилната компенсация за тези услуги и изчислението на справедливата пазарна стойност. Можем да използваме напреднали технологии, като изкуствен интелект, например машинно обучение, за да помогнем за създаването и използването на тези профили, но, ако се използват, те няма да заместват човешки решения при управлението на нашите взаимоотношения с Вас.

Това уведомление Ви предоставя първоначална информация относно обработката на данни, ако желаете да научите повече за всички наши дейности по обработка на лични данни, които могат да бъдат от значение за Вас, или ако искате да останете информирани за това как се развиват нашите дейности по обработка на данни, можете да проверите нашата политика за поверителност, която е достъпна на https://www.janssenmed.bg/bg-bg/services/privacy-policy/

Разкриване на информация

Разкриваме Вашата лична информация на нашите филиали за целите, описани в това Уведомление за поверителност. Списък на нашите филиали е достъпен на www.investor.jnj.com/sec.cfm (кликнете върху връзката за Форма 10K, Експозиция 21, под "SEC Filings"). Джонсън & Джонсън България ЕООД е страната, отговорна за управлението на общо използваната лична информация.

Съгласно бизнес целите, описани в раздел 1, можем да споделяме Вашата лична информация с нашите партньори по съвместно брандиране и съвместен маркетинг, доставчици на услуги като технологични ицифрови/маркетингови/туристически агенции, платформи за рекламни услуги, партньори по изследвания и сътрудничество, лицензиращи партньори, здравни институции, консултанти и съветници, ревизори, както и към всеки трети, участващ в случай на реорганизация, сливане, отчуждение, съвместно предприятие, прехвърляне или друго отчуждение на част или цялата наша дейност, активи или акции. Освен това можем да разкрием Вашата информация на регулатори или други правни органи, където е задължително съгласно закона.

Вашите права по отношение на поверителността

Имате право да поискате преглед, да получите машиночитаемо копие, да коригирате или актуализирате Вашата лична информация; когато нямаме друг интерес или правно основание, имате право също така да поискате ограничение или да се противопоставите на обработката на Вашата лична информация за конкретна цел, като например онлайн реклама, или да поискате изтриване на Вашата лична информация. За всякакви лични данни, които обработваме на основание на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Свържете се с нас на: janssenbulgaria@its.jnj.com

Трансграничен пренос на данни

Използването и разкриването на лична информация, предвидено в настоящото Уведомление за поверителност, може да включва прехвърляне на информацията в юрисдикции извън Вашата държава на пребиваване, включително в Съединените щати, които могат да предоставят различни правила за защита на данните, отколкото във Вашата държава. Когато прехвърляме Вашата лична информация към държави, които не се считат за подходящи от Европейската комисия, гарантираме, че са взети подходящи мерки за защита на Вашата лична информация, например чрез използването на Стандартни договорниклаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия. Можете да получите копие на тези мерки, като се свържете с нашия служител по защита на данните, отговарящ за вашата държава или регион, ако е приложимо, на emeaprivacy@its.jnj.com

Запазване на данни

Ще запазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено за целите, за които беше събрана. Критериите, използвани за определяне на периодите на запазване, включват: (i) дали имаме текущо връзка с Вас и предоставяме някаква услуга на Вас; (ii) дали има законово задължение за нас да задържим Вашите данни; и (iii) дали запазването е препоръчително, в светлината на нашата правна позиция (например във връзка с приложими срокове на позоваване, съдебни производства или регулаторни разследвания).

Служител по защита на данните

Ако имате въпроси относно нашите практики по поверителност, включително как определяме, че можем да се позовем на нашите законни интереси като правно основание за обработката на Вашата лична информация, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните, отговарящ за Вашата държава или регион, ако е приложимо, на emeaprivacy@its.jnj.com

Подаване на жалба

Можете да подадете жалба пред органа по защита на данните във Вашата държава или регион. Контактната информация може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Актуализации на Уведомлението за поверителност

Можем да актуализираме това Уведомление за поверителност от време на време. Всякакви промени в това Уведомление за поверителност ще влязат в сила, когато публикуваме ревизираното Уведомление. Ще Ви информираме, когато има съществени актуализации в Уведомлението за поверителност. Вашето използване на нашите услуги след тези промени означава, че приемате ревизираното Уведомление. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Уведомлението за поверителност, когато посещавате нашите услуги. Тази политика беше последно актуализирана на 1/10/2023.