Информация за връзка

To use all the functions of Contact Janssen, you will need to Вход No account yet? Register

EMA повишава информираността относно препоръките за клинични грижи при съмнение за синдрома на тромбоцитопения:

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-raises-awareness-clinical-care-recommendations-manage-suspected-thrombosis-thrombocytopenia

За информация относно ваксината срещу COVID-19 на Janssen:
Уебсайт:www.covid19vaccinejanssen.com

Разговаряйте незабавно с Janssen

Получете отговор по-късно