Най-важните моменти от Симпозиума на Janssen

на тема „ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ПРЕКЪСНЕМ ПОРОЧНИЯ ЦИКЪЛ НА ОБОСТРЯНЕ ПРИ ПСОРИАТИЧНА БОЛЕСТ“ по време на

ХХIX Софийски Дерматологични дни (04-07 Ноември 2021 г.)Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

По лекарско предписание. Моля прочетете кратката характеристика на продукта (КХП) преди да предпишете TREMFYA.

За да видите актуалната кратка характеристика на TREMFYA и датата на последното ѝ одобрение, натиснете бутона по-долу.

https://www.janssen.com/bulgaria/products

Tremfya КХП

CP-307197 Март 2022 г. -